Onze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden
  1. Waar deze voorwaarden betrekking op hebben. Dit zijn de algemene voorwaarden op basis waarvan wij de op onze website vermelde palletleveringsdiensten leveren.
  2. Waarom u de voorwaarden moet lezen. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u uw bestelling aan ons verzendt. Deze voorwaarden vertellen u wie wij zijn, hoe we de diensten aan u verlenen, hoe u en wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat te doen als er zich een probleem voordoet en andere belangrijke informatie. Als u denkt dat er een fout is geslopen in deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen om dat te bespreken.
  3. U moet akkoord gaan met deze voorwaarden als u een bestelling wilt plaatsen. Houd er rekening mee dat u, voordat u een bestelling kunt plaatsen, zal worden gevraagd akkoord te gaan met deze voorwaarden. Indien u weigert om deze voorwaarden te accepteren, kunt u geen diensten bestellen op onze website.
 2. Informatie over ons
  1. Wie wij zijn. Parcel2Go.com Limited beheert de website www.palletwaysonline.com namens Palletways Group Limited. Wij zijn Palletways Group Limited, een bedrijf dat geregistreerd staat in Engeland en Wales. Ons bedrijfsregistratienummer is 5175499 en ons hoofdkantoor is aan Wood End Lane, Fradley Park, Lichfield Staffordshire WS13 8NF, Verenigd Koninkrijk. Ons BTW-nummer is 792 4006 31.
  2. Zo neemt u contact met ons op. Als u om welke reden dan ook contact met ons wilt opnemen, inclusief omdat u klachten hebt, kunt u contact met ons opnemen via de live helpfunctie op onze website or by e-mailing us at [email protected].
  3. Zo nemen wij contact op met u. Als we contact met u moeten opnemen of u schriftelijk op de hoogte moeten stellen, zullen we dit doen per e-mail of per vooruitbetaalde post naar het adres dat u ons in uw bestelling hebt opgegeven.
  4. “Schriftelijk” omvat e-mail. Wanneer we de woorden “schriftelijk” of “geschreven&rdquo gebruiken in deze voorwaarden, omvat dit ook e-mails.
 3. Gebruik van onze website
  1. Gebruiksvoorwaarden van onze website Uw gebruik van onze website wordt beheerst door onze voorwaarden voor gebruik van de website en het Beleid inzake acceptabel gebruik van websites. Neem even de tijd om deze te lezen, want ze bevatten belangrijke voorwaarden die op u van toepassing zijn.
 4. Zo kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken
  1. Privacybeleid. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met ons Privacybeleid. Neem even de tijd om ons Privacybeleid te lezen, want het bevat belangrijke voorwaarden die op u van toepassing zijn.
  2. Zo gebruiken we uw persoonsgegevens. We gebruiken de persoonlijke informatie die u ons verstrekt voor:
   1. levering van de diensten aan u;
   2. verwerking van uw betaling voor de diensten; en
   3. en als u hiermee hebt ingestemd tijdens het bestelproces, verstrekking van informatie aan u over vergelijkbare producten en diensten die wij leveren, maar u kunt dit op elk moment stopzetten door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen.
  3. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover de wet dit vereist of ons toestaat.
 5. Minimale leeftijd om diensten te bestellen als u een consument bent

  Als u een consument bent, mag u alleen diensten kopen als u ten minste 18 jaar oud bent.
 6. Als u een zakelijke klant bent
  Deze clausule 6 is alleen van toepassing als u een bedrijf bent.
  1. Bevoegdheid om een bestelling te plaatsen. Als u geen consument bent, bevestigt u dat u de bevoegdheid hebt om een bedrijf namens welk u de diensten koopt verplichtingen op te leggen.
  2. Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons. Deze voorwaarden en eventuele daarin genoemde documenten vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons in verband met de diensten en het gebruik van onze website en vervangt en heft alle voorgaande overeenkomsten, beloften, garanties, toezeggingen, verklaringen en afspraken tussen ons op, hetzij schriftelijk of mondeling, met betrekking tot dit onderwerp.
  3. U stelt geen vertrouwen in enige verklaring die niet is opgenomen in deze voorwaarden. U erkent dat door het plaatsen van uw bestelling u geen vertrouwen stelt in enige verklaring, toezegging, belofte of garantie (of deze nu nietsvermoedend of uit onachtzaamheid gedaan werd) die niet in deze voorwaarden of enig uitdrukkelijk hierin vermeld document is uiteengezet. U en wij zijn het erover eens dat geen van beide partijen enige aanspraak heeft op onschuldige of nalatige onjuiste weergave of nalatige onjuistheid gebaseerd op enige verklaring in de overeenkomst tussen ons.
 7. Zo wordt de overeenkomst tussen u en ons gevormd
  1. Zo plaatst u uw bestelling. Onze website begeleidt u door de stappen die u moet nemen om bij ons een bestelling te plaatsen , inclusief het aan ons verstrekken van het gewicht en de afmetingen van de pallet(s) die het onderwerp zijn van de diensten (uw pallet(s), volledig ophaal- en afleveradres (inclusief postcodes), telefoonnummers van contactpersonen en andere relevante gegevens. Met onze bestelprocedure kunt u eventuele fouten controleren en wijzigen voordat u uw bestelling verzendt. Neem de tijd om uw bestelling op elke pagina van het bestelproces te lezen en te controleren.
  2. Waarschuwing: Informatie die u aan ons verstrekt moet juist zijn en bevestigen dat u de eigenaar bent van de goederen op uw pallet(s). Door een bestelling te plaatsen garandeert en bevestigt u dat:
   1. de gegevens die u ons verstrekt op het moment dat u uw bestelling verzendt volledig en juist zijn;
   2. u het gewicht en de afmetingen van elke van uw pallet(s) nauwkeurig hebt opgegeven. Elke van uw pallet(s) wordt onderworpen aan scanning en weging door de ophaalmedewerker. Als u het gewicht of de omvang van uw pallet(s) te laag opgeeft, moet u een toeslag betalen die is opgenomen in onze toeslagenlijst, en
   3. u bent de eigenaar van alle materialen die op uw pallet(s) staan of bent bevoegd door de eigenaar om akkoord te gaan met deze voorwaarden (waaronder ons toestemming gevend om uw pallet(s) achter te houden totdat wij de volledige betaling hebben ontvangen van alle bedragen die u aan ons verschuldigd bent).
  3. Prijs gebaseerd op palletafmetingen en -gewicht. U wordt doorverwezen naar de bepaling van de palletafmetingen waarop de prijs van uw bestelling zal worden gebaseerd, namelijk:
   1. mini-kwartpallet: maximaal gewicht van 150 kg en een maximale hoogte van 600 mm;
   2. kwartpallet: maximaal gewicht van 250 kg en een maximale hoogte van 800 mm;
   3. halve pallet: maximaal gewicht van 500 kg en een maximale hoogte van 1100 mm;
   4. lichte pallet: maximaal gewicht van 750 kg en een maximale hoogte van 2200 mm;
   5. volledig pallet: maximaal gewicht van 1000 kg en een maximale hoogte van 2200 mm.
   In alle gevallen omvat de maximale hoogte de hoogte van uw pallet(s) en omvat het maximale gewicht het gewicht van uw pallet(s). De prijzen zijn gebaseerd op een standaard palletbasis van 1200 mm x 1000 mm. Als de grootte van uw pallet(s) dit overschrijdt, dient u contact met ons op te nemen. Zie de veelgestelde vragen voor meer informatie.
  4. Verzekering voor de inhoud van uw pallet(s). De inhoud van uw pallet(s) is verzekerd tot een maximum van 5000 pond per ton. Zie voor volledige details de Claimprocedure.
  5. Bestelbevestiging. Nadat u een bestelling hebt geplaatst, ontvangt u van ons een geautomatiseerde e-mail waarin we bevestigen dat we uw bestelling hebben ontvangen. Houd er echter rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd. Onze aanvaarding van uw bestelling vindt plaats zoals beschreven in clausule 7.6.
  6. Zo accepteren wij uw bestelling. Onze acceptatie van uw bestelling zal plaatsvinden wanneer wij u een e-mail sturen om deze te accepteren, op welk moment er een contract tussen u en ons tot stand komt. Als we uw bestelling niet kunnen verwerken. Als we niet in staat zijn om uw bestelling om welke reden dan ook te verwerken, nemen wij contact met u om u te adviseren en vergoeden wij alle betalingen die u hebt gedaan in verband met de bestelling. Dit kan zijn omdat u niet de door ons vereiste gegevens hebt ingevoerd voordat u uw bestelling verzond, of omdat wij niet kunnen voldoen aan de door u verzochte afhaal- en/of leveringsdatum, niet kunnen ophalen van en/of leveren op het desbetreffende adres, niet het door u gewenste type inhoud kunnen leveren, of om enige andere reden.
  7. Uw bestelnummer. Wij wijzen uw bestelling een bestelnummer toe en laten u weten wat het is wanneer wij uw bestelling aanvaarden. Het helpt ons als u ons het bestelnummer kunt vertellen telkens wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.
  8. Jouw bestellingsnummer. We zullen een bestelnummer aan uw bestelling toekennen en u vertellen wat het is wanneer we uw bestelling accepteren. Het zal ons helpen als u ons het bestelnummer kunt vertellen wanneer u een contract met ons opneemt over uw bestelling.
 8. Uw recht om wijzigingen aan te brengen
  1. Als u een wijziging wilt aanbrengen in de diensten die u hebt besteld, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk laten weten of de wijziging mogelijk is. Als het mogelijk is, zullen wij u informeren over eventuele wijzigingen in de prijs van de diensten, de leveringsdatum, een andere ophaal- of leveringsdatum, een ander ophaal- of leveringsadres, of iets anders dat nodig zou zijn als gevolg van de door u aangevraagde wijziging (dergelijke heffingen kunnen zijn opgenomen in onze toeslagenlijst), en zullen wij u vragen om te bevestigen of u door wilt gaan met de wijziging. Als we de wijziging niet kunnen aanbrengen of als de gevolgen van de wijziging onacceptabel zijn voor u, kunt u het contract beëindigen (zie clausule 20 - Uw rechten om het contract te beëindigen).
 9. Onze rechten om wijzigingen aan te brengen
  1. Kleine wijzigingen in de diensten. Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in de diensten:
   1. om veranderingen in de relevante wet- en regelgeving te reflecteren; en
   2. om kleine technische aanpassingen en verbeteringen te implementeren, bijvoorbeeld voor het aanpakken van een veiligheidsbedreiging.
  2. Meer ingrijpende wijzigingen in de voorwaarden. Daarnaast kunnen we wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden nadat wij uw bestelling hebben geaccepteerd, maar als we dat doen, zullen we u op de hoogte brengen. Daarna kunt u contact opnemen met ons om het contract te beëindigen voordat de wijzigingen van kracht worden en een restitutie ontvangen voor eventuele al betaalde, maar nog niet ontvangen diensten.
 10. Verboden items die wij niet kunnen vervoeren
  1. Lijst van verboden items. Bekijk onze pagina met de lijst van verboden items voor items die we niet kunnen vervoeren als onderdeel van de diensten.
  2. Bevestiging dat er geen verboden items zijn. Door een bestelling te plaatsen bevestigt u dat uw pallet(s) geen materiaal bevat(ten) die op onze lijst met verboden items staat (staan).
  3. Vragen met betrekking tot verboden items. Als u vragen hebt met betrekking tot de lijst met verboden items, kunt u contact met ons opnemen.
  4. Wat gebeurt er als we verboden items op uw pallet(s) ontdekken? Als we ontdekken dat uw pallet(s) materiaal bevat(ten) die in de lijst met verboden items staat (staan), gaat u ermee akkoord dat:
   1. u ons, onze leden en onze onderaannemers volledig en op verzoek schadeloos zult stellen voor alle claims, verliezen, boetes, straffen, eisen en kosten die hierdoor worden geleden; en
   2. we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld in verband met verlies van of schade aan de betreffende pallet(s); en
   3. wanneer uw pallet(s) hebben opgehaald, we deze (als ze in ons bezit zijn en wanneer we hiertoe wettelijke toestemming hebben) kunnen retourneren naar het oorspronkelijke ophaaladres. In deze omstandigheden hebben we het recht om de betaalde prijs voor de diensten te behouden (om de door ons gemaakte kosten te vergoeden) en om u een extra bedrag voor een retourzending in rekening te brengen (tot de oorspronkelijke voor de diensten betaalde prijs) en een toeslag aan te rekenen zoals uiteengezet in onze toeslagenlijst; en
   4. wanneer de ontdekking eerder is gedaan, of op het moment van het ophalen van uw pallet(s), zullen wij uw pallet(s) niet ophalen en hebben wij het recht om de prijs die voor de diensten is betaald te behouden (om de door ons gemaakte kosten te vergoeden).
 11. De diensten verlenen
  1. Redelijke zorg en vaardigheid. Wij verlenen de diensten met redelijke zorg en vaardigheid. We regelen de ophaling en aflevering van uw pallet(s) van en naar de in uw bestelling genoemde adressen via ons netwerk van leden of andere onderaannemers.
  2. Waarschuwing: We kunnen de tijd(en) of datum(s) van de ophaling of aflevering niet garanderen. Alle ophaal- en levertijden op onze website of op uw bestelling zijn slechts schattingen en er worden geen garanties gegeven met betrekking tot tijdschema's. Er worden geen restituties of andere compensatie gegeven voor laattijdige ophaling en/of aflevering van uw pallet(s).
  3. Gebeurtenissen buiten onze controle. Als onze levering van de diensten wordt vertraagd door een gebeurtenis buiten onze controle (waaronder bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden, verkeersdrukte, mechanische pech, obstructie van openbare of particuliere wegen, of stakingen of niet-nakoming van onze leden of onderaannemers), zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om u op de hoogte te brengen en zullen we maatregelen nemen om de gevolgen van de vertraging te minimaliseren. Als we dit doen, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die worden veroorzaakt door de gebeurtenis, maar als er risico bestaat van een aanzienlijke vertraging, kunt u contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en een restitutie te ontvangen voor al betaalde diensten die u nog niet ontvangen hebt.
  4. Technische problemen en opschorting. Het is mogelijk dat we de diensten moeten opschorten indien we te maken hebben met technische problemen. Wij zullen van te voren contact met u opnemen om u te laten weten wanneer dit gebeurt, tenzij het probleem urgent of een noodgeval is.
  5. Omstandigheden waarin wij kunnen weigeren uw pallet(s) op te halen en/of af te handelen. Wij, de leden van ons netwerk of enige van onze onderaannemers behouden zich het recht voor om te weigeren uw pallet(s) op te halen of anderszins af te handelen wanneer:
   1. u zich niet houdt aan onze strenge verpakkings- en labelrichtlijnen zoals beschreven in het FAQ-gedeelte van de website;
   2. de pallet(s) te groot of te zwaar is (zijn) volgens onze bepaling van de palletafmetingen;
   3. de pallet(s) materialen bevat(ten) die op onze lijst van verboden items voorkomen;
   4. de pallet(s) naar ons redelijke oordeel ongeschikt wordt (worden) geacht voor vervoer; of
   5. het ophaal- en/of leveringsadres naar ons redelijke oordeel ongeschikt wordt geacht voor de toegang van onze voertuigen,
   6. en in welk geval u geen recht hebt op restitutie van de reeds betaalde bedragen.
 12. Levering en ophaling van uw pallet(s)
  1. Tijd voor de ophaling van uw pallet(s). Wij doen redelijke inspanningen om uw pallet(s) alleen op te halen op de op onze website vermelde werkdagen en -tijden. Met ons online bestelproces kunt u geen bestelling plaatsen voor ophaling op een dag die geen werkdag is.
  2. Palletverpakking en andere ophaalvereisten. U dient ervoor te zorgen dat:
   1. uw pallet(s) gereed en deugdelijk verpakt zijn en voorzien van een label voor ophaling om te zorgen voor veilige afhandeling en vervoer overeenkomstig onze verpakkings- en labelrichtlijnen zoals beschreven in het FAQ-gedeelte van onze website;
   2. uw pallet(s) volledig voldoet (voldoen) aan onze verpakkings- en labelrichtlijnen en onze richtlijnen voor verboden items voordat uw pallet(s) wordt (worden) opgehaald; en
   3. een individueel persoon aanwezig is op het ophaaladres op de ophaaldatum van uw pallet(s) zoals vermeld in onze bestelbevestiging.
  3. Ophaaladres van pallet(s). Uw pallet(s) wordt (worden) opgehaald op het adres vermeld op uw bestelbevestiging, en indien uw pallet(s) moet(en) worden opgehaald van een andere locatie, moet dit zo snel mogelijk aan ons gemeld worden. In deze omstandigheden behouden wij ons het recht voor een toeslag aan te rekenen zoals uiteengezet in onze toeslagenlijst.
  4. Verschaffing van redelijke toegang aan ons voor ophaling en aflevering. Het is uw verantwoordelijkheid om te waarborgen dat:
   1. alle redelijke toegang beschikbaar is op het ophaal- en afleveradres, en wij op de hoogte worden gebracht (op het moment van het plaatsen van uw bestelling) van eventuele problemen die zich kunnen voordoen op het ophaal- en afleveradres; en
   2. dat de ophaal- en afleverlocatie voldoende toegang bieden voor de leveringsvoertuigen en het manoeuvreren van pallets. Het gebied voor ophaling en aflevering moet een vlakke en effen ondergrond hebben (d.w.z. asfalt, bestrating, beton), omdat de palletwagens die gebruikt worden om de pallets te manoeuvreren niet op stoepranden of daarvan af kunnen worden gezet of geplaatst op losse grond.

    U stelt ons, onze leden en onze onderaannemers schadeloos voor verlies, kosten, schade of vorderingen voortvloeiend uit eventuele moeilijkheden bij het toegang verkrijgen tot de adressen, behoudens voor zover deze ontstaan door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze leden of onderaannemers.
  5. Levering van pallet(s) buiten de afleverlocatie. Bij aflevering van uw pallet(s), wordt (worden) uw pallet(s) afgeladen en verplaatst naar een locatie op de stoep. Wij zijn niet verplicht om de pallet(s) verder dan de stoeprand te verplaatsen en zijn niet verplicht om gebouwen te betreden of uw pallet(s) trappen op of af te dragen.
  6. U kunt geen pallets verzenden met een gewicht van meer dan 1000 kg. Om gezondheids- en veiligheidsredenen mogen uw pallet(s) niet zwaarden zijn dan 1000 kg in gewicht per pallet. Als een van uw pallets afzonderlijk meer dan 1000 kg weegt, wordt de aflevering of ophaling niet uitgevoerd, en kunnen u extra kosten zoals uiteengezet in onze toeslagenlijst in rekening worden gebracht.
  7. Wat gebeurt er als wij een poging tot ophaling of aflevering hebben gedaan die niet is gelukt. Als er een poging is gedaan om af te leveren of op te halen op een adres en er niemand op de locatie aanwezig is, wacht de chauffeur maximaal 15 minuten. We zullen proberen om contact met u op te nemen via het nummer op uw bestelling. Onze chauffeurs zijn alleen toegestaan om nog eens 15 extra minuten te wachten voordat de de aflevering of ophaling als mislukt wordt beschouwd. Er worden u extra kosten aangerekend zoals uiteengezet in onze toeslagenlijst voor elke mislukte aflevering of ophaling.
  8. Regelen van een nieuwe aflevering/ophaling na een mislukte poging. Indien een levering of ophaling is mislukt, zullen wij proberen contact met u op te nemen om een nieuwe aflevering of ophaling te regelen. Met betrekking tot een poging tot ophaling of een opnieuw geregelde aflevering, wordt u een toeslag uit onze toeslagenlijst aangerekend.
  9. Wat gebeurt er als er twee mislukte ophaalpogingen plaatsvinden. U heeft alleen toestemming voor 2 mislukte ophalingen. Indien uw pallet(s) hierna nog niet met succes is (zijn) opgehaald, annuleren wij uw bestelling en doen wij een gedeeltelijke restitutie. Deze restitutie wordt door ons berekend met inachtneming van de toeslagen (zoals uiteengezet in onze toeslagenlijst) voor elke mislukte ophaling.
  10. Door u verschuldigde toeslagen voor mislukte ophalingen of afleveringen. Mislukte ophalingen of afleveringen brengen extra kosten met zich mee (zoals beschreven in onze toeslagenlijst) voor elke mislukte ophaling of aflevering, tenzij de mislukte ophaling of aflevering onze verantwoordelijkheid is. Een mislukte aflevering zorgt ervoor dat u de afleverdatum moet wijzigen.
  11. Garanderen dat er een bevoegde persoon aanwezig is op de afleverlocatie. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er een bevoegde persoon aanwezig is op de afleverlocatie om te tekenen voor de pallet(s). Ondertekening door een persoon op de afleverlocatie is bewijs van aflevering.
  12. Als u de aflever- of ophaaldatum wijzigt. Als u een aflever- of ophaaldatum wilt wijzigen, brengt dit extra kosten met zich mee (zoals beschreven in onze toeslagenlijst).
  13. Wat als er sprake is van een mislukte ophaling of aflevering die uw verantwoordelijkheid is. Indien de ophaling of aflevering van uw pallet(s) mislukt omdat u deze voorwaarden niet nakomt:
   1. wanneer er sprake is van een mislukte aflevering, is het mogelijk dat we uw pallet(s) retourneren naar het ophaaladres (indien mogelijk). Eventuele bijkomende kosten kunnen worden aangerekend zoals uiteengezet in onze toeslagenlijst; en/of
   2. het is mogelijk dat wij tot 100% van de prijs die u hebt betaald voor de diensten behouden (naar ons eigen absolute oordeel) om de door ons gemaakte kosten te in verband met de mislukte ophaling van uw pallet(s) te vergoeden; en/of
   3. wij hebben geen verdere verplichting jegens u in verband met de diensten; en/of
   4. het is uw verantwoordelijkheid om een nieuwe bestelling te plaatsen bij ons, omdat wij niet automatisch diensten die mislukt zijn als gevolg van een mislukte ophaling opnieuw reserveren.
  14. U erkent en gaat ermee akkoord dat voor alle zendingen die moeten worden afgeleverd in de Europese Unie of Noord-Ierland, een goederencode moet worden aangegeven tijdens het boekingsproces (zie https://www.gov.uk/trade-tariff). De goederencode classificeert goederen voor import en export en stelt de douane in staat te bepalen of er belastingen en / of rechten verschuldigd zijn. Als de lokale douaneautoriteit bepaalt dat er extra belastingen of heffingen verschuldigd zijn omdat u ons een onjuiste communautaire code voor uw zending heeft verstrekt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de douaneautoriteit dergelijke belastingen of heffingen zal opleggen, die de ontvanger van de goederen zal moeten betalen. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wanneer u een Service Order plaatst voor een zending die moet worden afgeleverd in de Europese Unie of Noord-Ierland, u de juiste goederencode selecteert en dat deze naar uw beste weten nauwkeurig is. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid als dergelijke aanvullende belastingen of heffingen in dergelijke omstandigheden verschuldigd zijn. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid als dergelijke aanvullende belastingen of heffingen in dergelijke omstandigheden verschuldigd zijn.
 13. Prijs
  1. Waar vindt u de prijs voor de diensten. De prijzen van de diensten worden vermeld op onze website op het moment dat u uw bestelling verzendt en zijn gebaseerd op de informatie die u aan ons hebt verstrekt met betrekking tot uw pallet(s) (waaronder bijvoorbeeld afmetingen en gewicht) en het ophaal- en afleveradres. We nemen alle redelijke zorg om te garanderen dat de prijzen voor de diensten juist zijn op het tijdstip wanneer de desbetreffende gegevens in het systeem werden ingevoerd. Desondanks vragen wij u clausule 13.3 te lezen voor wat er gebeurt als we een fout ontdekken in de prijs van de diensten die u hebt besteld.
  2. BTW en wijzigingen in het BTW-tarief. De prijs van de diensten omvat BTW (indien van toepassing) tegen het huidige toepasselijke tarief zoals belastbaar in het VK op dit moment. Indien het BTW-tarief echter verandert tussen de datum van uw bestelling en de datum van levering of uitvoering, passen wij de door u betaalde BTW aan, tenzij u al volledig heeft betaald voor de diensten voordat de verandering in BTW ingaat.
  3. Wat gebeurt er als onze website prijsfouten bevat. Onze website bevat een groot aantal opties voor de prijsstelling van de diensten. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze redelijke inspanningen, een aantal van de diensten op onze website wellicht onjuist geprijsd is. Als we een fout ontdekken in de prijs van de diensten die u hebt besteld, zullen wij u schriftelijk informeren over de gemaakte fout en u de mogelijkheid bieden om door te gaan met de aankoop van de diensten tegen de juiste prijs of uw bestelling te annuleren. Wij verwerken uw bestelling niet totdat wij uw instructies hebben ontvangen. Als wij geen contact met u kunnen opnemen via de contactgegevens die u hebt opgegeven tijdens het bestelproces, behandelen we de bestelling als geannuleerd en stellen u schriftelijk op de hoogte. Houd er rekening mee dat als de fout in de prijsstelling duidelijk en ondubbelzinnig is en redelijkerwijs door u herkend had kunnen worden als een onjuiste prijs, wij u de diensten niet hoeven te verlenen tegen de onjuiste (lagere) prijs.
 14. Zo betaalt u, en wat er gebeurt als u ons geld verschuldigd bent
  1. Hoe u moet betalen. U kunt alleen betalen voor diensten met behulp van een bankpas of creditcard die is opgegeven in het betalingsgedeelte van onze website. Zie het FAQ-gedeelte op onze website voor meer informatie.
  2. Waar u moet betalen. Betaling voor de diensten moet op voorhand gedaan worden. Wij brengen niets in rekening op uw bankpas of creditcard totdat wij uw bestelling accepteren in overeenstemming met clausule 7.6.
  3. Betaling van eventuele toeslagen. Wanneer enige toeslag is verschuldigd onder deze voorwaarden, brengen wij u op de hoogte van deze toeslagen - en sturen u per e-mail een factuur - of van een ander aan ons verschuldigd bedrag. Wij nemen contact met u op om de betaling van de toeslagen te regelen die moeten worden betaald zodra wij een factuur verstrekken.
  4. Ons recht om uw pallet(s) vast te houden als u ons geld verschuldigd bent. Als u:
   1. ons geld verschuldigd bent, hebben wij het recht om uw pallet(s) vast te houden totdat u ons betaald heeft; en
   2. ons na 28 dagen vanaf de datum dat we u informeerden dat u ons geld verschuldigd was nog steeds niet betaald heeft, kunnen wij:
    1. de inhoud van uw pallet(s) verkopen en van het bedrag dat wij ervoor ontvangen het bedrag dat u ons schuldig bent en de kosten van de verkoop aftrekken, waarna wij u een eventueel restbedrag overmaken; of
    2. de inhoud van uw pallet(s) vernietigen, in welk geval uw schuld aan ons is voldaan.
  5. Ons recht om de diensten op te schorten indien u ons geld verschuldigd bent. Als u ons geld verschuldigd bent, kunnen wij de verrichting van de diensten opschorten totdat alle aan ons verschuldigde betalingen voldaan zijn.
  6. Ons recht om u rente aan te rekenen als u ons geld verschuldigd bent. Als u ons geld verschuldigd bent, kunnen we u van tijd tot tijd rente aanrekenen (zowel vóór als na een vonnis) over het onbetaalde bedrag tegen het tarief van 8% per jaar boven het basistarief van de Bank of England vanaf de vervaldag voor de betaling, totdat de volledige betaling is gedaan.
 15. NIET AFGELEVERDE OF NIET OPGEËISTE PALLET(S)
  1. Wat gebeurt er als we uw pallet(s) niet kunnen afleveren en aan u retourneren. Als wij om welke reden dan ook uw pallet(s) niet kunnen afleveren op het afleveradres, of niet kunnen retourneren naar het oorspronkelijke ophaaladres, brengen wij u hiervan op de hoogte zodat u uw pallet(s) binnen een redelijke termijn kunt ophalen of weggooien.
  2. Als geen afspraken worden gemaakt voor het ophalen of weggooien van uw pallet(s). Als na de hierboven bedoelde kennisgeving u uw pallet(s) niet ophaalt of weggooit, kunnen wij de inhoud van uw pallet(s) verkopen en u de opbrengst daarvan betalen na aftrek van (i) alle passende heffingen en kosten die door ons gemaakt zijn in verband met de verkoop; en (ii) alle door u aan ons verschuldigde openstaande kosten en toeslagen onder deze voorwaarden. Het verrichten van een dergelijke betaling ontslaat ons van alle aansprakelijkheid met betrekking tot uw pallet(s), het vervoer en de opslag ervan.
 16. OMSTANDIGHEDEN WAARIN WIJ GEEN AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U HEBBEN
  1. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor eventuele verliezen voor zover deze het gevolg zijn van:
   1. het feit dat uw pallet(s) enig materiaal bevat(ten) dat op onze lijst met verboden items staat; of
   2. verpakking van uw pallet(s) die niet in overeenstemming is met onze verpakkings- en labelrichtlijnen zoals beschreven in het FAQ-gedeelte op onze website (waaronder onvoldoende of onjuiste verpakking, of onvoldoende of onjuiste etikettering of adressering); of
   3. door u verstrekte informatie of instructies die onvolledig, onnauwkeurig, onleesbaar, niet in de juiste volgorde zijn, of voor verliezen die voortvloeien uit de late aankomst of niet-aankomst van deze informatie of instructies, of uit enige andere fout van u; of
   4. een onjuiste behandeling of opslag of verkeerd gebruik van enig materiaal op uw pallet(s) na de aflevering ervan;
   5. een gebeurtenis buiten onze controle waarbij clausule 11.3 van toepassing is;
   6. inbeslagname of verbeuring van uw pallet(s) uit hoofde van juridische procesvoering;
   7. inherente aansprakelijkheid voor verspilling in bulk of gewicht, verkeerd ontwerp, latent defect of inherent defect, ondeugdelijke of natuurlijke verslechtering van de inhoud van uw pallet(s);
   8. het niet binnen een redelijke termijn nadat uw pallet(s) zijn afgeleverd aannemen of accepteren ervan door de betrokken persoon.
 17. Zo doet u claims voor schadeloosstelling
  1. Termijnen voor de kennisgeving van claims en de claimprocedure. U moet:
   1. ons binnen zeven dagen na de geplande afleverdatum op de hoogte te stellen van enige claim voor verlies of beschadiging of verkeerde aflevering van uw pallet(s) of de inhoud ervan; en
   2. binnen veertien dagen na de afleverdatum een formele claim bij ons indienen in overeenstemming met onze claimprocedure. Zo dient u een claim in click here.

    . Als u dit niet doet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige claim met betrekking tot de diensten, tenzij u kunt aantonen dat het redelijkerwijs niet mogelijk was om ons binnen de gestelde termijnen schriftelijk op de hoogte te brengen of een claim in te dienen.
  2. Informatie met betrekking tot een claim. Wanneer we uw claim voor schadeloosstelling ontvangen, kunnen we van u vragen dat u uw claim ondersteunt door ons informatie te verstrekken over uw pallet(s) en de inhoud ervan, inclusief, maar zonder beperking:
   1. schattingen voor de reparatie van de betreffende items;
   2. bewijs van de waarde van de betreffende items;
   3. de kostprijs van de items en het bijbehorende bewijs inclusief kassabonnen; en
   4. details over het gewicht, de omvang, het volume en de aard van de items.
  3. Toestemming voor onderzoek. We kunnen onderzoeken uitvoeren waarvan we denken dat deze nodig zijn om een claim te controleren. U zult alle redelijke medewerking aan ons onderzoek verlenen. Als u een bedrijf bent, moet u binnen 1 jaar na de ophaaldatum rechtsvervolging tegen ons instellen. Als u een bedrijf bent, zijn wij niet aansprakelijk jegens u in verband met de diensten, tenzij een juridische procedure wordt aangespannen en tegen ons wordt betekend binnen een jaar na de datum van ophaling van uw pallet(s).
  4. Termijnen en weken en feestdagen Voor de toepassing van deze clausule 17 waarbij de termijn is vastgesteld op zeven dagen of minder, moeten zaterdagen, zondagen en alle wettelijke feestdagen worden uitgesloten.
 18. Onze aansprakelijkheid
  1. Wij beperken of sluiten enige aansprakelijkheid jegens u niet uit als dat wettelijk niet aanvaardbaar is. Dit omvat de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of bedrog; en wegens schending van uw rechten met betrekking tot de producten vermeld in deze voorwaarden.
  2. Grenzen aan onze aansprakelijkheid. Wanneer we onder deze voorwaarden aansprakelijk zijn jegens u, beperkt onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade tot de laagste van de volgende mogelijkheden:
   1. de kosten van de werkelijk verloren, foutief afgeleverde of beschadigd goederen; of
   2. de kosten van het herstel van enige schade of van het reviseren van de goederen; of
   3. Palletways Benelux werkt volgens de laatste voorwaarden van de CMR (voor internationale zendingen) en AVC (voor binnenlandse zendingen). Uw goederen zijn verzekerd tegen 8,33 SDR per kg, maar de maximale aansprakelijkheid is beperkt tot de kosten van de goederen. Bijvoorbeeld, als uw goederen een gewicht kennen van 1000 kg, maar de prijs van de goederen in 500,00 €, de vordering tot schadevergoeding bedraagt 500,00 €.

    Clausules 18.3 en 18.4 zijn alleen van toepassing als u een zakelijke klant bent.
  3. Indien u een zakelijke klant bent, zijn wij niet aansprakelijk voor bepaalde categorieën van verlies. Onder voorbehoud van clausule 18.1, indien u een zakelijke klant bent, zijn wij in geen geval aansprakelijk jegens u, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met het contract, voor:
   1. enig verlies van winst, verkoop, handel of inkomsten;
   2. verlies van zakelijke kansen;
   3. bedrijfsonderbreking;
   4. verlies van verwachte besparingen;
   5. verlies van goodwill; of
   6. enige indirecte of gevolgschade.
  4. Indien u een zakelijke klant bent, zijn geen impliciete voorwaarden van toepassing. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden, doen wij geen toezeggingen, garanties of beloftes met betrekking tot de diensten. Enige toezegging, voorwaarde of garantie die zou kunnen worden geïmpliceerd of opgenomen in deze voorwaarden door statuten, gewoonterecht of anderszins wordt uitgesloten voor zover dit door de wet is toegestaan.

   Clausules 18.5 t/m 18.7 zijn alleen van toepassing indien u een consument bent.
  5. Wij zijn aansprakelijk jegens u voor voorzienbare verliezen en schade die door ons veroorzaakt zijn. Als wij niet aan deze voorwaarden kunnen voldoen, zijn wij aansprakelijk voor door u geleden verlies of schade dat/die een voorspelbaar gevolg is van onze overtreding van deze overeenkomst,– doch met inachtneming van de grenzen in clausule 18.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die niet voorspelbaar is. Verlies of schade is te verwachten als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als op het moment dat het contract werd gesloten, zowel wij als u weten dat het kan gebeuren.
  6. Alleen privé-gebruik. Wij leveren de diensten alleen voor binnenlands en privé-gebruik. U gaat ermee akkoord de diensten niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoop, en wij hebben geen aansprakelijkheid jegens u voor enig verlies van winst, verlies van handel, voor bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.
 19. Onredelijke detentie
  1. Indien u om welke reden dan ook iets vasthoudt dat van ons (of onze onderaannemers) is, bent u verantwoordelijk voor eventuele kosten die wij hierdoor oplopen (waaronder kosten zoals uiteengezet in onze toeslagenlijst), maar dit doet geen afbreuk aan onze rechten jegens andere personen.
 20. Uw rechten om te annuleren en toepasselijke restitutie
  1. Uw rechten om het contract te annuleren. Zodra wij uw bestelling hebben aanvaard, zullen we beginnen met het verlenen van de diensten aan u. U kunt het contract voor de diensten met onmiddellijke ingang annuleren door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen indien:
   1. wij dit contract op enige materiële wijze verbreken en wij de situatie niet binnen zeven vanaf uw verzoek in uw schrijven daarvoor aan ons corrigeren of oplossen;
   2. wij failliet gaan of er een curator of beheerder wordt aangesteld in verband met onze activa;
   3. wij deze voorwaarden uit hoofde van clausule 9.2 veranderen in uw materiële nadeel;
   4. het risico bestaat dat de levering van de diensten aanzienlijk zal worden vertraagd wegens gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.
  2. Vertel het ons als u het contract wilt beëindigen. Als u het contract wilt beëindigen in de bovenstaande omstandigheden, kunt u contact met ons opnemen.
  3. Zo betalen wij u terug. Wij betalen u de prijs terug die u hebt betaalt voor de diensten, met behulp van de methode die u hebt gebruikt voor de betaling. Wij maken restituties zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de datum van annulering.
 21. ONZE RECHTEN OM TE ANNULEREN EN TOEPASSELIJKE RESTITUTIE
  1. Wij kunnen het contract beëindigen als u het verbreekt. Wij mogen het contract voor een product te allen tijde schriftelijk beëindigen als:
   1. u ons niet betaalt wanneer dat moet en u binnen 5 dagen nog steeds geen betaling doet na onze herinnering aan u dat betaling verschuldigd is;
   2. u ons niet, binnen een redelijke termijn na onze vraag ernaar, informatie verstrekt die wij nodig hebben om de diensten te verlenen;
   3. wij u verdenken van fraude;
   4. u betrokken bent of wordt bij wat voor soort insolventieprocedure dan ook; of
   5. u niet voldoet aan deze voorwaarden.
  2. U moet ons schadeloosstellen als u het contract verbreekt. Als wij het contract beëindigen in de situaties zoals uiteengezet in clausule 21.1, restitueren wij u al het geld dat u vooraf hebt betaald voor diensten die wij niet hebben verleend, maar wij kunnen u een redelijke schadeloosstelling in rekening brengen of deze aftrekken voor de netto kosten die wij oplopen als gevolg van het door u verbreken van het contract.
 22. Andere belangrijke voorwaarden
  1. Wij kunnen deze overeenkomst overdragen aan iemand anders. Wij kunnen onze rechten en plichten uit hoofde van deze voorwaarden aan een andere organisatie overdragen, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden. Wij kunnen gebruik maken van onze leden of andere onderaannemers om alle of een deel van de diensten te verrichten.
  2. U hebt onze toestemming nodig om uw rechten over te dragen aan iemand anders. U kunt uw rechten of uw verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden alleen aan iemand anders overdragen als wij schriftelijk akkoord gaan.
  3. Niemand anders heeft enige rechten uit hoofde van deze overeenkomst. Dit contract is een overeenkomst tussen u en ons. Geen andere persoon heeft enige rechten om enige van de voorwaarden ervan af te dwingen
  4. Indien een rechtbank een deel van dit contract als onwettig beschouwd, blijft de rest van kracht. Elke van deze paragrafen van deze voorwaarden geldt afzonderlijk. Indien een rechtbank of bevoegde instantie besluit dat enige van deze paragrafen onwettig of onafdwingbaar zijn, blijven de resterende paragrafen volledig van kracht.
  5. Zelfs als we vertraging oplopen bij de uitvoering van dit contract, kunnen wij het later nog afdwingen. Als wij niet eisen dat u uw verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden nakomt, of als we onze rechten jegens u niet handhaven, of daarbij vertraging oplopen, betekent dat niet dat wij hebben afgezien van onze rechten jegens u en u niet hoeft te voldoen aan die verplichtingen. Als wij besluiten een verzuim van u door de vingers te zien, doen we dat uitsluitend schriftelijk en betekent dit niet dat wij enig later verzuim ook automatisch door de vingers zullen zien.
  6. Geen variatie tenzij wij akkoord gaan. Het contract tussen ons kan niet worden gevarieerd, tenzij we dat schriftelijk overeenkomen. Onze leden of onderaannemers kunnen het contract tussen ons niet variëren.
  7. Als u een consument bent, en welke wetten van toepassing zijn op dit contract en waar u een juridische procedure kunt aanspannen. Deze voorwaarden worden beheerst door Engels recht en u kunt een juridische procedure met betrekking tot de producten aanspannen in de Engelse rechtbanken. Als u woont in Schotland, kunt u een juridische procedure ter zake van de producten aanspannen in de Schotse of de Engelse rechtbanken. Als u woont in Noord-Ierland, kunt u een juridische procedure ter zake van de producten aanspannen in de Noord-Ierse of Engelse rechtbanken.
  8. Als u een bedrijf bent, en welke wetten van toepassing zijn op dit contract en waar u een juridische procedure kunt aanspannen. Met betrekking tot deze voorwaarden en het contract tussen ons, en enig geschil of enige claim voortvloeiend uit of in verband met dit contract of het onderwerp of de samenstelling ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales. Wij gaan er beide onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn om enig geschil of enige claim voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden of het onderwerp of de samenstelling ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) te schikken.
 23. Smokkel en identiteit van de verzender
  1. Smokkel en het vervoer van illegale stoffen is strijdig met de wet. Voorbeelden van gesmokkelde goederen zijn drugs, sigaretten, alcohol. Palletways, leden, aannemers en klanten moeten daarom alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.
  2. Het effect van smokkel en het vervoer van illegale stoffen is zeer ernstig voor Palletways, haar leden en klanten. Als de douane illegale goederen of smokkelwaar ontdekt, worden alle zendingen op dat voertuig vertraagd, soms gedurende meerdere maanden.
  3. Ter bescherming van het Palletways-netwerk, nemen Palletways en haar leden alle redelijke voorzorgsmaatregelen (inclusief het gebruik van scanners en snuffelhonden) om ervoor te zorgen dat smokkel of het vervoer van illegale stoffen niet plaatsvindt. Het lid dat vracht invoert voor de Europese dienstverlening van Palletways zal ervoor zorgen dat te allen tijde de volgende procedures worden gevolgd.

   De door Palletways goedgekeurde procedure is de 'Bekende verzender' -procedure.

   Bekende verzender-procedure
    
  4. A 'Bekende verzender' is elk bedrijf of elke particulier waarmee Palletways of haar leden een kredietfaciliteit hebben vastgesteld en dat ze in de afgelopen zes maanden hebben gebruikt.
  5. Palletways en haar leden zullen alle nodige stappen nemen om vast te stellen dat het bedrijf of de particulier bonafide is, bijv. door middel van financiële kredietcontroles/creditcardverificatie. Het bedrijf of de particulier leest en accepteert de algemene voorwaarden waarin het vervoer van illegale stoffen of smokkel duidelijk en uitdrukkelijk uitgesloten is.
  6. Wanneer een 'bekende verzender' een reservering maakt voor een zending die zal worden verzonden via de Europese dienstverlening van Palletways, kan de bestelling worden verwerkt volgens de normale methode en is er geen verdere actie vereist.

   Onbekende verzender-procedure voor afleveringen
    
  7. Als een bedrijf of particulier dat/die onbekend is bij Palletways of haar leden verzoekt om de ophaling van een pallet voor aflevering via de Europese dienstverlening van Palletways, moet het ophalende lid verzekeren dat de inhoud van de pallet bonafide en aanvaardbaar is voor transport.
  8. De volgende procedure is de verplichte methode van Palletways Europe voor het afhandelen van dergelijke verzoeken:
    • Als de bedrijfsnaam, het adres of de postcode voor de ophaling of aflevering niet gecontroleerd kan worden, zal de verzending worden geweigerd. Ophaaletappe
    • De verzender krijgt instructies om de inhoud van de dozen/pallet open te laten totdat de chauffeur arriveert, zodat de inhoud kan worden gecontroleerd voordat begonnen wordt aan de verzegeling en de inlading in het voertuig.
    • Als de verzending verzegeld en ingepakt is wanneer de chauffeur arriveert en de verzender weigert uit te pakken en de verzegeling los te maken, wordt de verzending geweigerd. Afleveretappe
    • Als de geadresseerde vraagt dat de verzending wordt afgeleverd bij het depot van een'lid en daar gehouden wordt voor ophaling, wordt de verzending geweigerd.
  9. Algemene punten
   Palletways behoudt zich het recht voor om enige verdachte verzending of enige verzending die zodanig is ingepakt dat de inhoud niet kan worden gecontroleerd te openen.
  10. Indien Palletways illegale stoffen of poging tot smokkel ontdekt, zal het de relevante instanties op de hoogte brengen zonder verwijzing naar de klant.
  11. Voor het niet opvolgen van de bovenstaande procedure zal de klant alle kosten aangerekend krijgen en mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor bijkomende kosten als gevolg van het niet opvolgen van de procedures. Deze kosten zijn niet-onderhandelbaar.

Potentiële toeslagen

Toeslag Opmerkingen over toeslag Bedrag Per
Aflevering tot 12:00 uur   €10.00 Verzending
Te laag aangegeven gewicht (Administratiekosten - naast kosten door verhoging naar de werkelijke palletbepaling) €25.00 Verzending
Te laag aangegeven afmetingen (Administratiekosten - naast kosten door verhoging naar de werkelijke palletbepaling) €25.00 Verzending
Wijziging aan ophaaladres na bestelling Administratiekosten - Zie clausule 10.4 of de Algemene Voorwaarden €25.00 Consignment
Extra wachttijd op ophaalpunt Indien overeengekomen dat chauffeur zal wachten op ophaalpunt. Zie clausule 10.8 van de Algemene Voorwaarden €25.00 Per 15 minuten (of een deel daarvan)
Onredelijke vasthouding Zie clausule 19.1 van de Algemene Voorwaarden €50.00 Per 15 minuten (of een deel daarvan)
Gewicht te hoog (aflevering met hefplatform) Zie clausule 10.9. Voor gezondheids- enamp; veiligheidsdoeleinden, gewichtslimieten gelden voor afleveringen met hefplatform €50.00 Poging
Gepoogde of mislukte ophaling   €15.00 Poging
Poging tot aflevering   €15.00 Poging
Kennisgeving over late wijziging Zie clausule 10.14 van de Algemene Voorwaarden €15.00 Verzending

Bezig met laden...